top of page

Лавай Төв

Каталог татах

1-р давхар

P1-3

P1-4

P1-5

махны худалдаа

хүнсний худалдаа

жимс

P1-6

мах бэлтгэл

2-р давхар

P2-1

ахуйн бараа

P2-2

олон үндэстний хоол

P2-3

лаборатори

P2-4

хүүхдийн тоглоомын талбай

bottom of page